درباره ما

 

رویکرد تلگاه در بازار ایران ارائه خدمات به شرکت های کوچک و متوسط می باشد و در همین راستا تاکنون موفق به ارائه خدمات به حدود ۵۰۰۰ مشتری در حوزه سامانه تبلیغاتی شبکه های اجتماعی است. تلگاه با دارا بودن بیش از ۳۰۰ نماینده فعال در سراسر کشور یکی از پر نقوذ ترین خدمات دهنده در این حوزه به حساب می آید.

تصویر ثابت